Sự đa dạng của các loại ngoại ngữ: tiếng Anh, Đức, Trung, Nga, Hàn quốc, ... và sự đa dạng của các loại bằng cấp (ví dụ chỉ riêng tiếng Anh đã có các loại bằng trong nước như bằng A, B, C, đại học, các chứng chỉ quốc tế như TOEFL, IELTS, TOEIC,... khiến việc đưa ra yêu cầu và đo lường kỹ năng sử dụng ngoại ngữ trở thành một thách thức lớn cho tổ chức, doanh nghiệp khi xác định giá trị trong công việc như thế nào cho hợp lý.