Sự đa dạng của các loại ngoại ngữ: tiếng Anh, Đức, Trung, Nga, Hàn quốc, ... và sự đa dạng của các loại bằng cấp (ví dụ chỉ riêng tiếng Anh đã có các loại bằng trong nước như bằng A, B, C, đại học, các chứng chỉ quốc tế như TOEFL, IELTS, TOEIC,... khiến việc đưa ra yêu cầu và đo lường kỹ năng sử dụng ngoại ngữ trở thành một thách thức lớn cho tổ chức, doanh nghiệp khi xác định giá trị trong công việc như thế nào cho hợp lý.

Một số doanh nghiệp đo lường yêu cầu ngoại ngữ theo chứng chỉ bằng cấp: Nhân viên nào có bằng cấp thì được ghi nhận, không có bằng cấp dù biết giao tiếp tốt cũng không được ghi nhận, dẫn tới tình trạng nhân viên mua bằng.

Skill Decode có phương pháp riêng rất đơn giản, dễ thực hiện và hiệu quả để giải quyết việc này. SalaryTek đưa ra yêu cầu và đo lường kỹ năng sử dụng ngoại ngữ chia theo 5 cấp độ theo yêu cầu của công việc như sau:

Cấp độ 1:

Cần sử dụng ngoại ngữ đơn giản để biết chào hỏi xã giao, chỉ đường.

Cấp độ 2:

Cần giao tiếp (nói và nghe) những nội dung đàm thoại hằng ngày.

Đọc và hiểu tài liệu hướng dẫn các thông số kỹ thuật đơn giản

Cấp độ 3:

Đọc hiểu tài liệu chuyên môn bằng ngoại ngữ

Trao đổi nắm bắt yêu cầu của khách hàng trong các giao dịch hàng ngày để truyền đạt lại đúng và rõ với các bộ phận liên quan.

Cấp độ 4:

Trao đổi, làm việc chuyên môn với chuyên gia bằng ngoại ngữ

Cấp độ 5:

Đại diện công ty trong các hội đồng thầu, hiểu, ứng xử, thuyết minh, giải trình và bảo vệc các hoạt động của dự án.

Sử dụng ngoại ngữ để trực tiếp giao tiếp với khách hàng trong các giao dịch quan trọng, đòi hỏi mức chính xác cao, cần phản ứng mau lẹ.

Cách tiếp cận này chỉ chú trọng theo yêu cầu công việc, hoàn toàn không cần quan tâm đến bằng cấp của nhân viên đang có; cách tiếp cận này áp dụng được cho tất cả các loại ngoại ngữ. Nếu công việc không cần sử dụng ngoại ngữ thì để trống trong mục kỹ năng ngoại ngữ. Nếu cần sử dụng ngoại ngữ trong công việc thì ghi các mức độ phức tạp tương ứng với yêu cầu của công việc. Doanh nghiệp có thể bổ sung thêm các yêu cầu năng lực riêng theo đặc thù cho doanh nghiệp.

Ví dụ, theo yêu cầu công việc, kỹ năng ngoại ngữ của nhóm kỹ sư trong công ty ABC là cấp độ 3 (Đọc hiểu tài liệu chuyên môn bằng ngoại ngữ với sự giúp đỡ của từ điển). Năng lực của mỗi kỹ sư được sẽ đánh giá từ mức 1: hoàn toàn chưa đạt yêu cầu, 2: đáp ứng khoảng 75% yêu cầu; 3: đáp ứng 100% yêu cầu; 4: đáp ứng vượt yêu cầu và 5: xuất sắc.

Kim Dung

Bài viết có bản quyền của SkillDecode, xin vui lòng ghi rõ nguồn www.SkillDecode.com khi trích dẫn hoặc đăng lại.