In bài này
Kiến thức
Phản hồi 360 độ

NỘI DUNG BẢN CÂU HỎI

Các nội dung tiêu chí trong bản câu hỏi khảo sát đánh giá năng lực của cán bộ quản lý theo “Phản hồi 360 độ” thường khác nhau ở các tổ chức hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau.  Thông thường các tiêu chí đánh giá được phân chia thành một số nhóm các năng lực lãnh đạo thiết yếu như:

 

1. Đương đầu với những thách thức trong công việc:

 

2. Chỉ huy nhân viên:

3. Giao tiếp:

Mỗi năng lực đều được định nghĩa/ mô tả chi tiết cụ thể. Ví dụ: năng lực quản trị sự thay đổi được mô tả bao gồm:

 1. Khả năng thích nghi nhanh chóng với các chương trình, chính sách thay đổi nhằm nâng cao tính hiệu quả của tổ chức.
 2. Chủ động khởi xướng, tích cực thực hiện và quản trị quá trình thay đổi một cách hiệu quả.
 3. Biết cách giao tiếp, giúp người khác có được tâm lý vững vàng, nhanh chóng thích nghi, hứng thú với sự thay đổi, đồng thời giúp họ chấp nhận, hiểu rõ cần phải làm gì để thực hiện quá trình thay đổi.
 4. Khuyến khích mọi người suy nghĩ theo cách sáng tạo, tìm ra những định hướng, những hệ thống và phương thức mới có thể được phát triển và áp dụng hiệu quả cho tổ chức.

PHƯƠNG ÁN TRẢ LỜI

Có nhiều cách thiết kế bản trả lời. Mỗi phương án án trả lời có ưu nhược điểm riêng. Tổ chức/ doanh nghiệp có thể chọn phương án phù hợp nhất cho mình.

Phương án 1: trả lời giống nhau. Hầu hết mọi câu hỏi đều có cách thức trả lời giống nhau.

Trong ví dụ nêu trên về năng lực quản trị sự thay đổi có thể được thiết kế tương ứng, thành 4 câu hỏi. Mỗi câu hỏi trả lời cho 1 nội dung/ hoạt động/ thành phần của năng lực quản trị sự thay đổi. Ví dụ: Hãy đánh giá tính thích nghi nhanh chóng với thay đổi và hỗ trợ các chương trình, chính sách thay đổi để đảm bảo tính hiệu quả của tổ chức của anh/chị A? Doanh nghiệp có thể chọn lựa thang điểm theo từ kém đến tốt theo quy định:

 1. Kém, không chấp nhận được
 2. Chưa đạt yêu cầu
 3. Đạt yêu cầu
 4. Khá/ vượt yêu cầu
 5. Tốt/ cao/ xuất sắc

Doanh nghiệp cũng có thể chọn lựa thang điểm theo mức độ thể hiện trong công việc, theo quy định:

 1. Hoàn toàn không thể hiện
 2. Thể hiện rất ít
 3. Thể hiện ở phạm vi nhỏ
 4. Thể hiện ở phạm vi lớn
 5. Thể hiện trong toàn bộ hoạt động

Ưu điểm của phương án trả lời này: người được đánh giá biết được kết quả đánh giá từng thành phần / nội dung trong năng lực quản trị sự thay đổi. Người được đánh giá có thể được ghi nhận cao ở khía cạnh: Chủ động khởi xướng, tích cực thực hiện và quản trị quá trình thay đổi một cách hiệu quả; nhưng có thể chưa biết cách giao tiếp giúp người khác có được tâm lý vững vàng, nhanh chóng thích nghi, hứng thú với sự thay đổi. Khi tính điểm trung bình của tất cả các khía cạnh sẽ có kết quả đánh giá tổng hợp cho toàn bộ năng lực quản trị sự thay đổi.

Nhược điểm của phương án trả lời này: cách thiết kế câu trả lời này khiến người trả lời dễ bị chủ quan, cảm tính trong đánh giá, thiếu chính xác, khó phân biệt sự khác nhau giữa 2 cấp độ gần nhau.

 

Phương án 2:  trả lời chi tiết về sự khác biệt.

Trong ví dụ nêu trên, thay vì sử dụng  4 câu hỏi riêng lẻ để đánh giá năng lực quản trị sự thay đổi, doanh nghiệp có thể sử dụng chung 1 câu hỏi, đánh giá chung năng lực quản trị sự thay đổi theo các phương án hướng dẫn chi tiết nội dung trả lời sau đây:

Cấp độ 1:

Cấp độ 2:

Cấp độ 3:

Cấp độ 4:

Cấp độ 5:

Phương án trả lời  2 này có các ưu /nhược điểm hoàn toàn ngược với phương  án 1. Ưu điểm nổi bật của phương án trả lời này: cả người đánh giá lẫn người được đánh giá đều biết được các nội dung thể hiện chi tiết, rõ ràng, chuẩn mực cho từng cấp độ của  năng lực quản trị sự thay đổi.

Kim Dung

Bài viết có bản quyền của SkillDecode, xin vui lòng ghi rõ nguồn www.SkillDecode.com khi trích dẫn hoặc đăng lại.